design by loocky

info foto soutěže kontakty

Asociace Školních Sportovních Klubů České republiky

AŠSK ČR organizuje soutěže a tělovýchovné akce prostřednictvím jednotlivých školních sportovních klubů, okresních nebo krajských rad a sekretariátu AŠSK ČR pro všechny základní a střední školy bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou členy asociace. Součastně je AŠSK ČR pořadatelem postupových soutěží uveřejněných ve Věstníku MŠMT ČR.
 
Účast na soutěžích není povinná. Postupové soutěže se organizují v okresních a krajských kolech a republikovém finále. V některých sportech je možný postupna světová setkání pořádaná ISF (International Schoolsport Federation).
 
Nesoutěžní pohybové aktivity ŠSK jsou organizovány přímo na školách formou sportovních kroužků. Jejich smyslem je poskytnout žákům v mimoškolní době pestrou nabídku pohybových aktivit.http://www.krajskaradastc.kvalitne.cz